Bezárás

Válassza ki, hogyan szeretné megvásárolni a Pannon Presztízs Magazint.

Fizessen elő, olvassa az interneten a Pannon Presztízs Magazint! Keresse az újságárusoknál a Pannon Presztízs Magazint!
Online újság Újság

Bezárás

Válassza ki, hogyan szeretné megvásárolni a Presztízs Style Magazint.

Fizessen elő, olvassa az interneten a Presztízs Style Magazint! Keresse az újságárusoknál a Presztízs Style Magazint!
Online újság Újság

Huszárbokréta

Egyenes jellemet kíván, felejthetetlen mulatozásokkal gazdagít a huszárélet

Balázs Árpád | Balázs Attila | 2013.05.27. |
Huszárbokréta
A déli harangszót követően lópatkódobogás jelzi a macskaköveken, hogy kezdődik az ünnepség legfelemelőbb pillanata, a díszes viseletbe öltözött Hagyományőrző Székely Huszárezred Egyesület bevonulása. Övék a nyitány. Elől a hintó az egyesület elnökével, őt követi szépen araszolva Györffy Árpád huszár őrnagy lóháton, utána fegyelmezett sorrendben a székely huszárezred hagyományőrző katonái.

Olyan az egész, mint egy álom, az emberek arcán kivirágzik a mosoly, a parádé sokak szemébe könnyeket csal. Székelyudvarhely egyik központi tere a Patkó, egy lópatkó formájú kőépítmény. Itt áll a híres Vasszékely szobra, az egykorvolt és a mai ünnepi események szemtanúja. Innen indultak hajdan háborúba a székely katonák, ide várta őket vissza a rokonság. Ma a márciusi ünnepségek fő helyszíne, ezrek gyűlnek ide, ünnepelni. Györffy Árpád őrnaggyal a bevonulás után már a szombatfalvi családi házában beszélgetünk: az ünnepségről, a huszárok életéről. Miközben szűkszavúan válaszolgat, néha elmosolyodik a kackiás bajszú székely szálfatermetű ember.

Őrzik a kutyabőrt

Presztízs Magazin

Cudar idő volt az idei ünnepségen, a hideg a csontunkba harapott. Úgy láttam, nem volt panyókára véve a mente. A huszár is fázott?
– Betyár hideg volt, dolmányra volt véve rendesen a mente, és be volt gombolva. Nem szoktunk megijedni a hidegtől, bár bevallom, mi sem találkoztunk márciusban ilyen metsző hideggel, de jól álltuk a sarat. Az egyetlen megoldás, jól fel kell öltözni.
A huszár legnagyobb értéke a ló. Hogyan emlékszik vissza, mikor kezdődött a lovak iránti érdeklődése?
– Lófőszékely családból származom, nálunk hagyományai vannak a huszárságnak. Tősgyökeres szombatfalviak vagyunk, kutyabőrös Györffyek, két ef-ipszilonnal. Az őseim vitézi tettükért kapták a lófő címet. Kiszámoltam, hogy az erre vonatkozó törvények értelmében ez a titulus rám még érvényes, de tovább már nem ruházható. A kutyabőr ma is megvan, mint családi ereklyét őrizzük, de a kincstári magyar huszárnyerget is, ami üknagyapámtól való. Negyvennyolcas nyereg, ötödikes lehettem, amikor megláttam a padláson felakasztva, ez még a kollektivizálás idején történt. Ma is ezt használom.
Furcsán hangzott, hogy a lovas gazda a nyerget a padláson tartja. Hogy került oda?
– Bizonyára azért tették oda, hogy korábban ne legyen az elvtársak szeme előtt. Abban az időben a rosszakarók könnyen megszabadítottak tőle, akárcsak a lovaktól, mert azokat is bevitték a kollektívbe.
Emlékszik-e még az első lovaglásra?
- Hogyne. Szántáskor még nem tudtam lovat vezetni, de már a hátán ültem egész nap, igaz este fájtattam is a fenekemet. Tisztán emlékszem, nagyanyám kellett kezelésbe vegyen, mert oly nagy volt a fájdalmam. Másnap ment tovább az élet és a ló is. A hetvenes években lett saját lovam, vele tanultam meg lóul, egy kutyás kanca volt, felváltva törtük be egymást. Utána még sok volt, de az mindig emlékezetes marad.

Sarkantyús csizma, kard, dolmány, mente, csákó

Presztízs Magazin

Beszéljünk a Hagyományőrző Székely Huszárezred Egyesületről!
– A nyolcvanas évek közepétől létezünk, a városi szüreti bálok, a Szejke Fesztivál rendszeres részvevői voltunk, csak akkor még székely ruhában ültünk a lovakon. Ez a régi rendszer vezetőinek nem nagyon tetszett, hiszen rövid idő alatt nagyon népszerűvé váltunk. Zavarta a látvány a pártvezetőket, amint lóháton vonulnak a székely huszárok, a nép ünnepelt, a felszabadító hadsereget látta bennünk. Mi lettünk a rendezvények bokrétája. Jelenleg huszonketten vagyunk, ehhez jönnek még a jelöltek.
Szerencsére nyolcvankilencben jött a változás, ez a huszárokat is felszabadította egy kissé…
– Az első március tizenötödikét, amíg élek, nem felejtem el, majd jött a húsvéti határkerülés, az első szabad csíksomlyói búcsú. Ekkor már láttunk más hagyományőrző csoportokat is. Egy szerencsés véletlen folytán aztán kikerültünk Szilvásváradra, a lovas világtalálkozóra, ott vettük szemre igazán a huszárcsapatokat, s eldöntöttük, ilyen kell nekünk: huszárruha.
Nagyon szép ruházatuk van…
– 2004-ben jegyezték be hivatalosan az egyesületünket, egy évre rá már támogatások révén volt huszárviseletünk – a 11. Székely Határőr Huszárezred korhűen rekonstruált ruhája, egy gyergyóújfalusi szabó varrta. Sorolom is: van a csizma, a sarkantyú, a nadrág, a tarsoly és a kard; a dolmány, alatta van a nyakkendő, mente, fehér kesztyű, csákó, csákórózsa és csákótoll. Természetesen más ruhája van a tiszteknek és a közhuszároknak, a gombzsinórzat és egyebek. A kardokat Magyarországról kaptuk, az én csákóm is ott készült.

Presztízs Magazin

Kiből lehet huszár?
– A szabályzat nálunk azt írja: az lehet huszár, akinek saját lova van. Egy évig székely ruhában kell, hogy járjon a lóval. Volt pénzesebb gyerek, akinek tetszett a ruhánk és be akart állni közénk, de lova nem lévén, nem csatlakozhatott. Hadd kérdezzek vissza, hogy néz ki a huszár ló nélkül? Sehogy! Huszár és ló elválaszthatatlanok egymástól.
Kötelező-e bajuszt növeszteni? Mert az őrnagy úr nem is akármilyent visel!
– Kötelező volna, de ebbe az asszonyok is beleszólnak, így nem mindenkinek jut huszárbajusz. Ezen a téren még sok a tennivalónk…  A viccet félretéve: amióta megvan a huszárruhánk, azóta Márton Zsolt alezredesnek, a nemzetközi huszárösszekötőnek köszönhetően eljutunk minden külföldi hadjáratra, versenyre. Van testvérhuszár csapatunk is, a székesfehérvári huszáregyesület. Jól meg kell, gondolja magát az, aki huszár akar lenni, mivel nem olcsó mulatság, hiszen a ló, a felszerelés és a kiszállások mind pénzbe kerülnek.

Nappal csatáznak, éjjel mulatnak

Presztízs Magazin

Milyennek kell lennie egy jó huszárnak?
– Nagyon fontos a pontosság, legyen becsületes, hazaszerető, hagyománytisztelő, aki önként aláveti magát a szabályzatnak. Nem lehet büntetett előéletű, és nálunk nem lehet anyámasszony katonáját játszani, itt csapatszellemben kell dolgozni. A jó fizikai erőnlétre is szükség van. Nem gyermekjáték kilométereket lovagolni és csatába menni.
Mennyire élethűek ezek a csaták?
– Nagy élmény végigjátszani például a pákozdi csatát, de nagy felelősség is. Az első csata nagy próbatétel volt, olyan füst gomolygott, azt sem láttam, ki jön szemben, de túléltem. Utána viszont a huszárélet édes velejárója a hajnalig tartó mulatozás, az együtténeklés, a régi huszárnóták felelevenítése. A lóról sem lehet megfeledkezni egy percig sem. Akármilyen későn fekszik le a huszár, reggel el kell látni a lovat, naponta háromszor abrak, itatni, pucolni és megjáratni. Minden áldott nap. Meg aztán a huszár mindig úton van. Most csak a fontosabbakat említem: március 15, húsvéti határkerülés, tavaszi hadjáratok, csíksomlyói búcsú, toborzók, sárpataki huszárbál, őszi hadjárat.
Mit szól ilyenkor a család?
– Megint visszakanyarodtunk az asszonyokhoz, bizony az ő támogatásuk nélkül nem boldogul a huszár. Ha nem vagyok otthon, akkor minden tennivaló az asszonyra marad. Nélkülük nem tudnánk huszárkodni.
Van utánpótlás a családban?
– Hál’ Istennek van három fiú unokám, ők viszik tovább a családi hagyományt. Van, aki üknagyapám negyvennyolcas nyergébe üljön. Remélem, ha felnőnek, a hagyomány folytatódik!
 

Presztízs Magazin

A székelyudvarhelyi Hagyományőrző Székely Huszárezred huszára…
1. 18. életévét betöltve, valamint a próbaidő lejártával, rendelkezzen hiteles és korhű egyenruhával és felszereléssel.
2. Legyen megbízható, kötelességtudó, fegyelmezett, pontos.
3. Legyen hűséges a csapatához, szolgálatkész, hasznos, segítsen másokon.
4. Legyen barátságos, tekintse testvérének bajtársát.
5. Az állatok barátja, tekintse lovát társának, ápolja, kímélje azt.
6. Legyen előzékeny és engedelmes.
7. A nehézségeket viselje jókedvvel, derűvel.
8. Legyen bátor, tiszta gondolkodásában, szavaiban és cselekedeteiben.
9. Legyen Istenhívő.
10. Megfogadja, hogy nem hoz szégyent csapatára, az egyenruhát méltatlanul és alkalomhoz nem illően nem viseli.
11. A csapata és a katonai hagyományőrzés érdekeit előbbre tartja a saját érdekeinél.
12. A hagyományőrző felettesei határozatait és kéréseit feltétel, vita nélkül teljesíti, tudva azt, hogy ezzel nemzetét és nemzetisége önbecsülését és jövőjét szolgálja.

Egyenes jellem
A huszár nem csupán fegyvernem, hanem teljes emberi létezésmód. A legtisztább, erkölcsös életű, hazugságot, idegenmajmolást nem tűr. Saját értékeit, szabadságát becsülő ember. Ehhez tartsuk magunkat. Isten engem úgy segéljen!

Átlag: 5